คอมไบทริม 240

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาปฏิชีวนะแบบฉีด

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีลาโปรเฟน 10%

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
NSAID หรือเอ็นเสด (ยาต้านสารอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดรายค็อกซาเคล

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาต้านจุลชีพแบบสอดเต้านม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟลอเฟนิคอล 300 มก./มล.

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาปฏิชีวนะแบบฉีด

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิตามิน บี คอมเพล็กซ์

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
วิตามินและแร่ธาตุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิตามิน เอดี3อี

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
วิตามินและแร่ธาตุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

อม็อกซี่เคล 15 % แอล.เอ.

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาปฏิชีวนะแบบฉีด

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ๊อกซี่เตร้า แอล.เอ. 20%

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาปฏิชีวนะแบบฉีด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคลาเม็กติน 1%

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาถ่ายพยาธิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เจนต้า 50

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาปฏิชีวนะแบบฉีด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เซฟโฟเคล 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาปฏิชีวนะแบบฉีด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพ็นไดสเตรป แอล.เอ. 8/12/20

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาปฏิชีวนะแบบฉีด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมสทิ-เคล เอ็นพี

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาต้านจุลชีพแบบสอดเต้านม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอสพีดีน ที

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
Plantenextracten

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอสพีดีน ที

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
Plantenextracten

ข้อมูลเพิ่มเติม

แคลเซียม โบโรกลูโคเนท

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
วิตามินและแร่ธาตุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทโลซีน

ยา

จำแนกประเภทยาตามการรักษา
ยาปฏิชีวนะแบบฉีด

ข้อมูลเพิ่มเติม